Nivelrikko

Luiden välissä sijaitsevat nivelet ovat usean osan liitos. Kahden luun välissä luunpäitä peittää nivelrusto ja luusta toiseen ulottuvat umpinainen, nivelnestettä erittävä nivelpussi. Lihakset liikuttavat supistuessaan niveliä. Nivelrustot toimivat liukupintoina luiden välissä, sen tehtävä on vähentää kuormitusta ja kitkaa kahden vastakkaisen luun välillä.

Mikä on nivelrikko (artroosi)

Nivelrikko on hyvin yleinen sairaus, joka yleistyy iän myötä. Yleisimmin nivelrikkoa esiintyy polvessa, lonkassa, selkärangassa ja käden nivelissä. Nivelrikossa luiden välissä oleva nivelrusto rappeutuu ja lopulta häviää nivelenpinnoilta. Samalla aiheutuu muutoksia luussa, nivelkapselissa ja niveltä ympäröivissä lihaksissa. Muutokset ilmenevät hitaasti, yleensä vuosien saatossa. Elimistö reagoi ruston rappeutumiseen kasvattamalla lisää luuta ruston viereen ja röntgenkuvissa nähdään osteofyyttejä eli luupiikkejä. Ulkoisesti nivel näyttää pahkuraiselta ja nivelen liikeraja alentuu.

Nivelrikon yhteydessä myös niveltä tukeva lihas heikkenee.  Nivelkalvon tulehdukset ovat yleisiä. Tällöin niveleen kehittyy nestettä ja nivel punoittaa. Nivelrikossa tyypillistä on, että kivuttomammat vähäoireiset kaudet ja kivuliaat oireelliset kaudet vaihtelevat. Niveltulehduksen aiheuttaman tulehdusreaktion aikana nivelrikko etenee voimakkaammin.

Nivelrikon muutokset kehittyvät yleensä hitaasti vuosien kuluessa, eikä sairauteen ole parantavaa tai sen etenemistä hidastavaa lääkehoitoa. Sairaudesta aletaan puhua vasta silloin, kun nivelrikko haittaa merkittävästi normaaleja toimintoja. Nivelrikkoa esiintyy lähes kaikilla iäkkäillä, mutta elämänlaatua se haittaa vain osalla.

Miten nivelrikko diagnosoidaan

Lääkäri tekee diagnoosin sekä röntgenkuvan perusteella, että tutkimalla niveltä. Diagnoosin edellyttämä pääoire on kipu nivelessä. Nivel on usein arka ja painelu aiheuttaa kipua, myös nivelen liikelaajuuksia tutkittaessa voi esiintyä kivun tunnetta nivelen ääriasennoissa esim. kyykistyessä. Sormien, isovarpaan ja polvien nivelrikko on usein nähtävissä jo niveltä katsoessa, etenkin kun sairaus on pitkälle kehittynyt.

Diagnoosia tehdessä lääkäri haastattelee potilasta ja käy läpi muut niveliin kohdistuvat sairaudet kuten reuman, kihdin, nivelpussin tulehduksen ja nivelkierukan repeämän. Laboratoriokokeita voidaan käyttää muiden sairauksien poissulkemiseksi.

Mikä aiheuttaa nivelrikon

Tarkasti ei tiedetä, mistä nivelrikon perimmäinen syys johtuu. Varmaa kuitenkin on, että ikääntyminen, tupakointi ja ylipaino altistavat nivelrikolle sekä pahentavat jo syntynyttä nivelsairautta. Taustalla saattaa olla myös liian raskas fyysinen työ ja voimakas urheilu. Myös niveleen kohdistuneet vammat ja virheasennot saattavat vahingoittaa nivelrustoa.

Nivelrikon oireet

Nivelrikon merkittävin oire on kipu, joka voimistuu liikkeessä ja lievittyy levossa. Nivelrikon varhaisvaiheessa nivelet voivat tuntua levon jälkeen jäykiltä ja kipua esiintyy vain liikkeelle lähtiessä. Jäykkyys kestää kuitenkin lyhyemmän aikaa kuin nivelreumassa. Varhaisvaiheessa nivelrikon aiheuttama kipu saattaa olla vain ajoittaista ja välissä voi esiintyä pitkäkin oireeton jakso. Sairauden edetessä kipua voi tuntua myös liikkeessä ja levossa ns. leposärkynä. Myöhemmin kipu saattaa olla jatkuvaa ja tuntua myös öisin.

Kipu voi myös säteillä muille alueille, riippuen siitä, mikä nivel on sairastunut. Selkärangasta nivelrikko säteilee tyypillisesti jalkoihin, sen sijaan lonkan nivelrikko säteilee nivusiin, mutta voi tuntua myös tätä laajemmalla alueella. Polven nivelrikon oireet ovat usein paikalliset, polven liikerata pienenee ja polvet saattavat kääntyä sivuille muodostaen länkisääret.

Polven nivelrikossa rappusissa kävely vaikeutuu ensin alas mentäessä ja myöhemmin myös ylöspäin kävellessä. Samaten WC-istuimelta tai autosta nouseminen hankaloituu. Sormista nivelrikko vie puristusvoiman ja tekee niistä kömpelöt. Ukkovarpaan nivelrikko tekee kenkien käytöstä hankalaa ja kipua saattaa esiintyä erityisesti liikkuessa.

Kivun voimakkuus ja röntgenkuvassa näkyvä vaikeusaste eivät aina ole suhteessa keskenään. Röntgenkuvassa voi näkyä paljon muutoksia, vaikka oireita olisi vain vähän ja päinvastoin eli kipu saattaa olla suunnattoman kovaa, mutta röntgenkuvassa muutoksia ei havaita. 1) (*Duodecim terveyskirjasto. Nivelrikko, https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00673/nivelrikko-artroosi?q=nivelrikko. 06.01.2024.)

Kivun mittaamiseen ei ole olemassa yksiselitteistä menetelmää. Kipu on aina henkilökohtainen ja yksittäinen kokemus, joka perustuu henkilön omaan toteamukseen.

Nivelrikon yleisimmät oireet

  • Nivelrikon pääoire on kipu, joka voimistuu liikkeessä ja lievittyy levossa, mutta voi nivelrikon edetessä muuttua jatkuvaksi ja tuntua myös levossa.
  • Alkuvaiheen nivelrikossa ilmenee jäykkyyttä levon jälkeen, mutta myöhemmin liikerajoitukset voivat vaikeuttaa arkipäiväisiä toimintoja.
  • Kipu voi säteillä eri kehonosiin riippuen sairastuneesta nivelestä, esimerkiksi selkärangasta jalkoihin tai lonkasta nivusiin.
  • Tietyt nivelet aiheuttavat erilaisia oireita, kuten polven nivelrikossa länkisääret ja sormien nivelrikossa puristusvoiman heikkenemisen.
  • Nivelrikko vaikeuttaa monia arkipäivän toimintoja, kuten rappusissa kulkemista, istuimelta nousemista ja kenkien käyttöä.

Yleisimmät nivelrikot

Yleisimpiä nivelrikkoja ovat polven, lonkan, sormien sekä selkärangan nivelrikko. Näistä yleisin on nivelrikko polvessa. Kaikissa nivelrikoissa on yhteistä se, että nivelrikko esiintyy nivelien ja nikamien välisissä nivelissä, voiden aiheuttaa nivelissä nivelruston vaurioitumista ja ruston nivelpinnalta häviämistä.

Polven nivelrikko

Polven nivelrikko on yleisimpiä nivelrikkoja. Yli 75-vuotiailla naisilla polven nivelrikkoa esiintyy joka kolmannella. Sairaus onkin yleisempi naisilla kuin miehillä. Polven nivelrikon riskitekijöitä on mm. reumasairaudet, polviin kohdistuneet vammat sekä raskasta nostelua vaativat tehtävät. Urheilu lajin mukaan myös liikuntaa harrastaneilla nivelrikkoa todetaan keskimääräistä useammin.

Lonkan nivelrikko

Lonkan nivelrikkoa esiintyy noin joka viidennellä yli 75-vuotiaalla. Nivel ei enää taivu normaalista ja esim. sukkien pukeminen vaikeutuu. Lonkan nivelrikkoon auttaa liikunta ja tärkeää onkin olla aktiivinen, sillä pitkään paikalla oleminen heikentää lihaksia ja liike pahenee entisestään.

Sormien nivelrikko

Sormien nivelrikko kohdistuu tyypillisimmin peukalon kämmenniveleen ja sormien kärki- ja keskiniveliin. Käsiä rasittava työ sekä sormiin kohdistuneet vammat voivat altistaa sormien nivelrikolle. Käden nivelrikko on erityisesti naisten vaiva ja sairaus yleistyy vaihdevuosien aikana. Kivun ollessa pahimmillaan käden käyttämistä tulisi välttää, mutta muuten kättä tulee käyttää normaalisti.

Selkärangan nivelrikko

Selkärangan nivelrikkoa voidaan havaita röntgenkuvissa jo 30–40-vuotiailla ja sairaus etenee iän myötä. Välilevyjen kuluminen liittyy normaaliin vanhenemiseen. Välilevyjen kuluessa niiden kuormitus lisääntyy ja luu saattaa muodostaa luupiikkejä, joka yhdistää nikamat toisiinsa. Selkärangan nivelrikko voi ahtauttaa selkäydinkanavan hermoja, josta aiheutuu jalkoihin säteilevä alaselkäkipu, iskias. Selän lihaksia tulisi harjoittaa, jotta lihas pystyy tukea selkärankaa

Nivelrikon ehkäisy

Liikunnan harrastaminen ja painonhallinta on tärkeää läpi elämän, mutta erityisesti lapsuus- ja kasvuiässä. Raskaiden tavaroiden nostelua tulisi välttää, samaten jatkuvaa kyykistelyä. Tapaturmien välttämiseen ei aina pysty itse vaikuttamaan, mutta siihen on hyvä pyrkiä. Painonhallinnan ja liikunnan merkitys korostuvat erityisesti.

Elämä nivelrikon kanssa

Ylipainoisen potilaan ensimmäinen askel on laihduttaminen. Naisilla jo noin viiden kilon laihduttaminen vähentää polven nivelrikon mahdollisuutta 50 % ja lievittää alaraajan kuormituskipua. (Duodecim terveyskirjasto. Nivelrikko, https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00673/nivelrikko-artroosi?q=nivelrikko. 06.01.2024.)

Liike- ja liikuntaharjoittelu on nivelrikon perusta. Kaikenlainen hyötyliikunta on eduksi. Olennaista onkin, että nivelrikosta kärsivä ei ala välttelemään liikuntaa, sillä liikkumattomuus lisää oireita. Pahimmassa kipuvaiheessa voi levätä, mutta sen jälkeen liikkeelle on hyvä lähteä. Kuntoilu kannattaa aloittaa ennen kuin yleiskunto on heikentynyt liikaa.

Liikunta hyödyttää nivelrikkoista

Liikunnassa kannattaa välttää lajeja, joissa niveliin kohdistuu voimakasta kuormitusta tai iskuja. Sopivia lajeja ovat mm. kävely, pyöräily, uinti ja kuntosaliharjoittelu. Aloitettaessa liikuntaharjoittelu on aivan ensin tunnistettava ne liikkeet, jotka aiheuttavat kipua. Liikkeet aloitetaan terveellä raajalla ja vasta sen jälkeen nivelrikkoisella raajalla. Liian helpollakaan itseään ei pidä päästää, sillä liikunnan on oltava tuloksellista. Apua kannattaa kysyä fysioterapeutilta tai terveydenhuollon ammattilaiselta. Terveyskeskuksen kautta voi päästä erilaisiin liikuntaryhmiin, joista saa tukea ja kannustusta liikuntaan.

Ikääntyminen ei ole este voima- ja lihasharjoittelulle. Vahvat lihakset ovat tärkeää toimintakyvylle ja harjoittelun tulisi olla nousujohteista ja vastusta lisätä sopivin annoksin. Lihasharjoittelun on oltava säännöllistä ja riittävän pitkäkestoista, sillä tuloksia ei tapahdu hetkessä, eikä kipu lievity heti, mutta jo muutaman kuukauden jälkeen olo on virkeämpi. Hyvä lihaskunto auttaa lievittämään nivelrikosta aiheutuvia haittoja.

Liikuntaharjoittelu jaetaan nivelten liikkuvuusharjoituksiin, lihasvoimaharjoitteluun, yleiskuntoharjoitteluun ja venytyksiin. Harjoituksia voi tehdä yksi tai ryhmässä. Tutkimusten perusteella liikunnasta koituva tehokas vaikutus saadaan noin 30 minuutin harjoittelulla kolme kertaa viikossa. Tärkeää on, että harjoittelu on jatkuvaa.

Apuvälineistä voivat auttaa nivelrikkoista

Apuvälineitä on suositeltava käyttää tarpeen mukaan. Polvinivelrikossa voidaan käyttää nivelpintojen kuormitusta keventää polvitukea. Polvituen kuormitusta vähentävän vaikutuksen avulla nivelrikon etenemistä voidaan mahdollisesti hidastaa.

Kävelykeppi tai kävelyteline helpottavat liikkuvista. Pukeutumiseen on saatavilla erilaisia apuvälineitä, esim. paidan napittajaa, kenkälusikoita ja sukanvetolaitteita. Myös kodin askareisiin on tarjolla mm. erilaisia tarttumapihtejä, veitsiä, juustohöyliä, ym. Kotiin voi asennuttaa tukikaiteita ja hankkia korkeampia tuoleja, joilta on helpompi nousta.

Lämmin ja viileä helpottavat nivelrikkokipua

Kylmä- ja lämpöhoidot saattavat vähentää nivelrikosta aiheutuvaa kipua ja turvotusta. Hoidosta saatava hyöty on hyvin yksilöllinen ja oikea hoitopituus selviää kokeilemalla. Kotihoidon tueksi voi ottaa pintalämpöhoidot esim. sähkötyynyn, kuumavesipullon ja erilaiset lämpöpakkaukset. Lämpö kiihdyttää elintoimintoja ja kudosten venyvyys lisääntyy. Kylmähoidot, kuten kylmäpussit, kylmägeelit, kylmäsuihkeet ja jääpalahieronta sopivat parhaiten nivelrikon tulehdusvaiheen hoitoon. Kylmä hidastaa aineenvaihduntaa ja turvotuksen muodostusta.

Cetilar® lievittää nivelrikon oireita

Cetilar® voide sisältää setyloituja rasvahappoja ja on tarkoitettu nivelrikon aiheuttamiin niveloireisiin parantamaan nivelten toimintaa ja liikelaajuutta sekä vähentämään nivelrikosta aiheutuvaa kipua. Voide on helppo ja miellyttävä levittää. Voide soveltuu erinomaisesti terapeuttiseen hierontaan, joka helpottaa kivun tunnetta ja auttaa nopeuttamaan nivelen kuntoutusta. Cetilar® tuotteita on saatavilla myös tyynynä ja teippinä, jotka voidaan kiinnittää hyvin paikallisesti koettavan kipualueen päälle.