Hartioiden ympärille leviävä niskakipu

Niskakipu voi levitä myös hartioiden ympärille, tällöin niskakipu johtuu useimmiten tilanteesta, jossa pää pidetään etuasennossa esim. työskentelystä tietokoneella, television katselusta, lukemisesta tai muusta vastaavasta. Tämä asento voi aiheuttaa liikettä välilevyn sisällä, jolloin fibroottinen ja rappeutunut nikamavälilevy yrittää sopeuta tilanteeseen, ja siitä tulee hermotuksen kautta kipeä. Nikamavälilevyn aiheuttama niskakipu on yleistä 30–50-vuotiailla.

Niska kipeytyy asteittain

Päivittäinen pitkiä aikoja pidetty asento voi olla laukaiseva tekijä. Kipu voi myös kehittyä asteittain useiden päivien aikana. Toisin kuin fasettinivelen tukkeutumisessa, nikamavälilevyn aiheuttama kipu on laajempi. Tyypillisesti kipu ei ole vain niskassa, vaan myös hartioiden ympärillä sekä syvemmällä ja toisinaan kipu voi levitä myös käsivarteen.

Samoin, kuin fasettinivelen tukkeutumisesta aiheutunut niskakipu, myös nikamavälilevy potilaan asento on hieman taivutettuna, sivusuunnassa kaltevana ja käännettynä vastakkaiselle puolelle kivun sijaintipaikkaan nähden. Lisäksi tässä tapauksessa potilas pystyy korjaamaan päänsä kierrettyä asentoa, mutta vaikeasti, ja voi liikkua, mutta vain hitaasti. Lämpö voi tarjota tilapäistä helpotusta.

Fysioterapiasta apua

Olipa niskakivun syy mikä tahansa, asiantunteva fysioterapeutti pystyy arvioimaan niskakivun aiheuttajan ja siihen sopivan hoitokeinon.

Nikamavälilevyn aiheuttaman kivun hoidon kesto on huomattavasti pidempi, kuin fasettinivelellä ja kestää noin 4–8 viikkoa. Fysioterapeutin on tärkeää ymmärtää, minkälaista kivun aiheuttajaa hoidetaan. Toisin, kuin fasettinivelen tapauksessa nivelpintojen avaaminen ei ole suositeltavaa välilevyn tiiviyden vuoksi, sillä se ei reagoi hyvin nopeisiin ja pitkäkestoisiin liikkeisiin. Riittämätön käsittely voi aiheuttaa jopa vammoja ja mahdollisesti välilevytyrän, josta seuraa hermojuuren ongelmia.

Hoidon ensisijaisena tavoitteena on luoda enemmän tilaa nikamien väliseen aukkoon. Hoitona käytetään erilaisia manuaalisia avautumistekniikoita, kuten veto- tai lateraalitaivutustekniikoita ja kiertoa kipukohdan vastakkaiseen suuntaan. Muut fysioterapian muodot voivat olla hyödyllisiä lihaskivun vähentämiseksi, kuten TECAR-terapia, sekä venyttely- ja lihaskuntoharjoitukset.

Hyödyllisiä harjoituksia

Täysin lukittuneen niskan tapauksessa on vain harvoja harjoituksia, joita voidaan suorittaa itsenäisesti kivun vuoksi. Kuitenkin lämpö voi auttaa lievittämään oireita, kuumat suihkut ja kaulaliinan käyttö on suositeltavaa.

Alkuvaiheessa venyttely ei ole mahdollista, mutta palautumisen edetessä siitä tulee tärkeä tekijä. Ainoa hyödyllinen harjoitus alkuvaiheessa on istua tuolilla selkä suorana ja tehdä syvähengitysharjoituksia palleasta. Hengitysharjoituksiin voidaan yhdistää kevyitä kaularangan kiertoliikkeitä, jos niska sallii. Liikkeiden tulee olla hitaita ja tasaisia. Mikäli henkilö tuntee kipua, pistelyä tai puutumista on välittömästi keskeytettävä harjoitus ja hakeuduttava lääkäriin.

Ennaltaehkäisy ja vinkkejä oikeaan ryhtiin

Niskakipua ei aina voi estää, mutta terveelliset elämäntavat ja lihasten ja nivelten kunnosta huolehtiminen auttaa kaikissa tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien ehkäisyssä. Liikunta, säännöllinen niskan ja selän venyttely, stressin hallinta sekä ruokavalio ovat keinoja ehkäistä niskan alueen kiputiloja.

Jos on aiemmin kärsinyt niskan alueen ongelmista, on suositeltava välttää pään pitämistä pitkiä aikoja yhdessä asennossa, näin saattaa helposti käydä esim. televisiota katsellessa tai tietokoneella työskentelystä. Näissä tilanteissa on suositeltavaa vaihtaa asentoa ja venytellä niskaa ja selkää. Tietokoneen ääressä työskennellessä on tärkeää huomioida myös, että näyttö on silmien korkeudella ja kädet lepäävät pöydän pinnalla.

Cetilar® vähentää nivel- ja lihaskipua ja palauttaa liikkeen

Cetilar® on tarkoitettu nivelrikon aiheuttamiin niveloireisiin parantamaan nivelten toimintaa, liikelaajuutta ja vähentämään kipua. Cetilar® tuotteita voidaan käyttää vammojen ja tulehduksien toiminnalliseen kuntoutukseen sekä urheiluvammojen jälkeiseen nivelten liikelaajuuksien palautumiseen.

  • Nivelrikon aiheuttamiin niveloireisiin parantamaan nivelten toimintaa, liikelaajuutta ja vähentämään kipua
  • Vammojen ja tulehduksien toiminnalliseen kuntoutukseen
  • Urheiluvammojen jälkeiseen nivelten liikelaajuuksien palautumiseen normaaliksi

Cetilar® tuotteet ovat CE 0373 lääkinnällisiä laitteita

Valmistaja Pharmanutra SpA