Levottomat jalat ja rauta

Levottomat jalat -oireyhtymä on yleinen liikehäiriösairaus. Tiedetään että matala ferritiini on tärkein levottomat jalat oireyhtymän riskitekijä. Joskus jalkojen epämiellyttävät tuntemukset lievittyvät raudanpuutteen korjaantuessa.

Levottomat jalat

Levottomat jalat -oireyhtymä on yleinen sairaus, jolla on neurologinen alkuperä. Jopa 5-10 % aikuisväestöstä kärsii levottomien jalkojen oireista. Oireet liittyvät tavallisesti alaraajojen pakonomaiseen liikuttelun tarpeeseen, joka johtuu erilaisesta epämiellyttävistä tuntemuksista: pistelystä, kihelmöinnistä, polttelusta, kutinasta jne. Levottomat jalat -oireyhtymä voi laskea potilaan elämänlaatua huomattavasti oireiden ja niistä johtuvan unettomuuden, väsymyksen ja ahdistuksen vuoksi.

Levottomat jalat: syyt

Levottomat jalat -oireyhtymä voi olla itsenäinen, idiopaattinen, oireyhtymä tai se voi liittyä johonkin muuhun sairauteen tai fysiologiseen tilaan. Itsenäisesti esiintyvä levottomat jalat -oireyhtymä on usein periytyvä ja oireet alkavat tavallisesti ennen 40. ikävuotta. Toissijainen tautimuoto voi liittyä esimerkiksi raudanpuutteeseen, raskauteen, munuaisen vajaatoimintaan, hermostollisiin sairauksiin, Parkinsonin tautiin, päihteisiin, kofeiinin tai lääkkeiden käyttöön (esim. mirtatsapiini ja SSRI-lääkkeet). Levottomat jalat oireyhtymää tavataan tavallista enemmän raskaanaolevilla, vanhuksilla ja psykiatrisilla potilailla.

Syy levottomiin jalkoihin on dopamiiniaineenvaihdunnan epätasapainossa, johon voivat johtaa perinnöllisen alttiuden lisäksi ikääntymiseen liittyvät reseptorimuutokset sekä aivojen raudanpuute.

Levottomat jalat, aivot ja rauta

Raudanpuute vaikuttaa levottomat jalat oireyhtymän syntyyn kahdella tapaa: aivojen raudanpuute vähentää tiettyjen dopamiinireseptorien määrää ja toisaalta se vähentää dopamiinituotantoon vaikuttavan entsyymin toimintaa. On arvioitu, että geneettisistä syistä noin kolmanneksella väestöstä on taipumus reagoida aivojen raudanpuutteeseen levottomien jalkojen oireilla. Aivojen raudanpuutteen ja levottomien jalkojen oireiden yhteyttä on tutkittu levottomista jaloista kärsivillä potilailla ja on havaittu, että raudanpuutteen hoito on vähentänyt oireita ja samalla nostanut aivo-selkäydinnesteen ferritiinipitoisuuksia.

Auttaako rautalisä levottomiin jalkoihin?

Aivojen raudansaannin takaamiseksi ferritiinin tavoitetaso on levottomat jalat -oireyhtymässä korkeampi kuin raudanpuutteessa: 75 µg/l. Lääkäri suosittelee potilaalle suun kautta otettavaa rautaa tai rautainfuusiota potilaan tilanteen mukaan.

Lähteitä:

https://www.uniliitto.fi/auta-unta/unihairiot/levottomat-jalat/

https://www.duodecimlehti.fi/duo96142

https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/katsausartikkeli/aivojen-raudanpuute-levottomat-jalat-oireyhtymassa/?public=970bbb714dda92eb16d9806561a2bf28

https://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196(20)31489-0/fulltext