Mitä tehdä jos on levottomat jalat?

Levottomat jalat -oireyhtymällä tarkoitetaan pakonomaista tarvetta liikuttaa jalkoja. Oireisiin voi kuulua epämukavia tuntemuksia alaraajoissa, kuten pistelyä, polttelua, kutinaa tai kipua. Oireet eivät selity jalkojen muilla ongelmilla, esimerkiksi puutumisella, jalkakrampeilla, niveltulehduksella tai lihaskivulla.

Levottomien jalkojen oireet ilmenevät levossa

Levottomista jaloista kärsivillä voi esiintyä unen aikana jaksottaista raajaliikehäiriötä, jolloin jalat liikkuvat tahdosta riippumatta symmetrisesti. Oireet ilmaantuvat levossa, lievittyvät liikkeessä ja pahenevat illalla ja yöllä. Levottomat jalat -oireyhtymä ei sinänsä ole vaarallinen sairaus, mutta ilman hoitoa pitkään jatkuessaan se voi aiheuttaa unettomuutta, väsymystä, masennusta ja ahdistusta.

Levottomien jalkojen hoito

Lieviä oireita voi hyvin kokeilla hoitaa itse. Lämpö- tai viileähoito, hieronta ja särkylääkkeet voivat helpottaa oireita. Alkoholin ja kahvin välttämisestä voi myös olla apua. Lisäksi suositellaan säännöllisiä elämäntapoja ja säännöllistä liikuntaa.

Levottomien jalkojen oireiden hoitoon kannattaa hakea apua, varsinkin jos oireet toistuvat ja haittaavat normaalia elämää. Lääkärin hoidossa on mahdollista selvittää, liittyykö oireilu johonkin käytettyyn lääkkeeseen ja mahdollisesti etsiä vaihtoehtoista, paremmin sopivaa valmistetta. Esimerkiksi jotkin masennus- ja psykoosilääkkeet, dopamiinireseptoreja salpaavat pahoinvointilääkkeet, rauhoittavat antihistamiinit ja kalsiumkanavan salpaajat voivat laukaista tai pahentaa levottomien jalkojen oireita.

Elimistön rautatasapainolla voi olla vaikutusta levottomiin jalkoihin

Lähtökohtaisesti elimistön rautatasapaino on hyvä selvittää jo alkuvaiheessa ja tarvittaessa täydentää elimistön rautavarastoja lisäraudalla. Raudanpuutteen arvellaan olevan tärkein syy raskaana olevien levottomiin jalkoihin. Magnesiumin käytöstä ovat hyötyneet ne potilaat, joilla on magnesiumin puutos.

Hyvä perussairauden hoito on tärkeä osa levottomien jalkojen hoitoa. Levottomien jalkojen oireyhtymää on tavallista useammin mm. potilailla, joilla on Parkinsonin tauti, reumasairaus, fibromyalgia, diabetes, pahanlaatuinen kasvain, leukemia, maksa- tai sydänsairaus. Keskivaikeita ja vaikeita levottomien jalkojen oireita on mahdollista hoitaa lääkehoidolla. Lääkehoito on useimmiten tarvittaessa toteutettavaa. Sopiva lääkehoito etsitään mm. seuraavista lääkkeistä: dopamiiniagonistit, gababentiini, opioidit (kodeiini ja tramadoli), bentsodiatsepiinit.

Levottomat jalat lapsella

Lapsella levottomien jalkojen oireilu voidaan joskus sekoittaa kasvukipuihin. ADHD lisää mahdollisesti levottomien jalkojen oireyhtymän riskiä lapsilla. Lapsilla levottomien jalkojen hoidossa nukkumaanmenoon liittyvät rutiinit ja säännöllisyys sekä muista syistä johtuvan univajeen välttäminen on hoidon peruskiviä. Myös hyvästä rautatasapainosta huolehditaan.

Lähteitä:
https://www.duodecimlehti.fi/duo96142
https://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196(20)31489-0/fulltext