Virtsatietulehduksiin käytettävien antibioottien teho heikkenee

Suomessa hoidetaan vuosittain noin kolmesataa tuhatta virtsatietulehdusta. Virtsatietulehduksia esiintyy jo nuorilla naisilla ja 65-vuoden ikään mennessä noin puolella on ollut vähintään yksi virtsatietulehdus. Niistä, jotka jo nuorena saavat virtsarakkotulehduksen, noin kolmannes saa niitä toistuvasti, useitakin vuosittain1. Virtsatieinfektioita hoidetaan usein antibiooteilla. Erityisesti pitkäaikaishoidossa olevilla potilailla antibioottien käyttöä virtsatieinfektioiden hoidossa tulisi kuitenkin välttää, mikrobilääkeresistenssin lisääntymisen vuoksi. Antibioottien tehon heikkenemisestä on ollut merkkejä Euroopassa viime vuosien aikana sanoo EU:n tartuntatautivirasto ECDC2.

Antibioottiresistenssi voidaan välttää

Karpalon vaikutuksista virtsatieinfektion hoidossa ja ennaltaehkäisyssä on saatavilla kattavasti tietoa ja tutkimuksia. Bristolin yliopistossa tehty ja British Medical Journalissa3 julkaistun tutkimuksen mukaan potilaille voi kehittyä hengitystie- ja virtsatulehdusten hoitoon käytettäviin antibiootteihin jopa vuoden kestävä vastustuskyky. Virtsatietulehdusten ennaltaehkäisevässä hoidossa on kuitenkin jo vuosia tutkittu karpalon tehoa antibioottiresistenssin välttämiseksi.

Mc Murdon tutkimuksessa4 verrattiin trimetoprimin tehoa versus karpalon käyttöä ennaltaehkäisevässä virtsatieinfektion hoidossa iäkkäillä naisilla ja lopputulemana todettiin, että trimetoprimin käytöllä tässä on vain pieni ero karpaloon nähden. Tutkimuksessa todettiin haittavaikutuksia olevan enemmän, esimerkiksi juuri antibioottiresistenssin lisääntyminen.

Useat tutkimukset osoittavat proantosyanidiinien tehon virtsatietulehduksiin

Karpalon terveysvaikutuksia koskevissa tutkimuksissa nousevat esiin karpalon käytön ennaltaehkäisevä vaikutus virtatieinfektioiden hoidossa ja antibioottiresistenssin välttäminen. Virtatieinfektioissa karpalon vaikutuksen on todettu vaikuttavan antiadhesiivisten vaikutusten kautta. Karpaloa on käytetty jo vuosikymmenien ajan virtsatieinfektioiden hoidossa ja tieteellistä näyttöä on saatavilla jo 1990 luvun alusta. Nowack5 on tutkimuksessaan koonnut eri tutkijaryhmien tuloksia karpalon käytöstä virtatieinfektioiden hoidossa, yhteenvedossa todetaan, että karpalotuotteiden ennaltaehkäisevässä käytössä on vahvoja näyttöjä. Tässä tutkimuksessa myös todetaan, että karpalotuotteen A-tyypin proantosyanidiinin (PAC) määrä on oltava riittävä, jotta hoidollinen hyöty saavutetaan. Myös Howellin6 tutkimuksessa on osoitettu, että PAC- annoksella saadaan riittävä teho tuhota virtsan E.Colin adheesio. Tässä tutkimuksessa on myös todettu, että 72 mg A-tyypin PAC annoksella saadaan tarvittava vaikutus.

 

Viitteet:
1. Lääkärikirja Duodecim, Virtsatietulehdus aikuisilla, virtsatieinfektio. 29.8.2016 http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00615
2. Helsingin Sanomat, Antibioottien teho heikkenemässä http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000004875514.html
3. University of Bristol, British Medica Press release issued: 19 May 2010, BMJ
4. McMurdo et al. Cranberry or trimetoprimin for the prevention of recurrent urinary tract infections? A randomized controlled trial in older women. Journal of Antimicrobial Chemotherapy JAC 2009 63, 389-395
5. Nowack et al. Cranberry juice for prophylaxis of urinary tract infections – Conclusions from clinical experience and research. Phytomedicine 15 2008 653-667.
6. Howell et al. Dosage effect on uropathogenic Escherichia coli anti-adhesion activity in urine following consumption of cranberry powder standardized for proanthocyanidin content: a multicentric randomized double blind study. BMC Infectious Diseases 2010. 10:94.
7. Prior et al. Multi-laboratory validation of a standard method for quantifying proanthocyanidins in cranberry powders. J Sci Food Agric 2010; 90: 1473–1478