Vatsaoireet vaivaavat yhä useampaa suomalaista

Ärtyneen suolen oireyhtymästä tutut toiminnalliset vatsavaivat kuten vatsakipu, tukala turvotuksen tunne, kiusalliset ilmavaivat sekä vuoroin vaihtelevat ripuli ja ummetus ovat monen suomalaisen viikoittaisia riesoja. Tutkimme suomalaisten vatsaoireiden yleisyyttä ja huomasimme, että peräti 67 % kärsii erilaisista vatsavaivoista vähintään kuukausittain; säännöllisiä vatsavaivoja kokevat suomalaiset kärsivät varsinkin ilmavaivoista (65 %), turvotuksesta (49 %), vatsakivusta ja närästyksestä (34 %).

Turvotus vaivaa pääasiassa naisia

Erityisesti turvotus on suomalaisnaisille tuttu vaiva, sillä jopa 62 % kertoo kärsivänsä säännöllisesti turvonneesta olosta, kun vastaava luku miesten keskuudessa on 35 %. Yllätyimme, että lähes puolet kyselymme naisista kertoi vatsan turvotuksen vaikuttavan jopa päivittäisiin vaatevalintoihinsa. Ilahduttavaa oli kuitenkin, että esimerkiksi naiset kertoivat saavansa turvottelevaan vatsaansa helpotusta FODMAP-ruokavaliosta, jossa karsitaan huonosti imeytyvät hiilihydraatit ja ilmaa keräävät ruoka-aineet. 46 % tutkimukseemme vastanneista naisista koki turvotuksen olevan vähäisempää FODMAP-ruokavalion myötä.

Monta tapaa toiminnallisten vatsaoireiden helpottamiseen

FODMAP-ruokavalion on tunnistettu helpottavan ärtyneen suolen oireyhtymän oireita. Ruokavaliohoidolle keskeistä on oireita aiheuttavien huonosti imeytyvien hiilihydraattien tunnistaminen ja vältteleminen. Peräti 64 % kyselymme vatsavaivoja kärsivistä vastaajista tunnistaa ruoka-aineet, jotka aiheuttavat itselle esimerkiksi turvotusta ja ilmavaivoja. Vatsaoireet voivat helpottua myös kiinnittämällä huomiota säännölliseen ateriarytmiin, kohtuullisiin ateriakokoihin ja juomalla runsaasti vettä sekä lisäämällä ruokavalioon kuitua. Näiden hoitomenetelmien lisäksi 42 % vastaajista luottaa vastaoireiden hoidossaan säännölliseen liikuntaan ja 35 % itsehoitovalmisteisiin.

Näin helpotat oireita
(Sabora Pharman teettämä IBS-tutkimus. Tutkimuksen toteutti Bilendi maaliskuussa 2019, n=1058)