Akupunktiolla helpotusta IBS oireisiin

Akupunktio- ja IBS-hoitoja on mahdollista yhdistää tehokkaasti ja turvallisesti, mukaan lukien länsimainen biolääketiede ja joukko muita hoitoja, kuten kasviperäisiä lääkkeitä, rentoutusharjoituksia ja psykoterapiaa. Sen lisäksi, että akupunktio ja muut siihen liittyvät hoidot tarjoavat, akupunkturistit tekevät usein myös ehdotuksia ruokavalion ja muiden elämäntapojen muutoksista, jotka voivat olla hyödyllisiä IBS: n oireiden torjunnassa. Työskentely tukevien terapeuttien kanssa voi myös auttaa IBS-potilaita muuttamaan negatiivisia terveysuskomuksia ja parantamaan luonnollisia selviytymismekanismeja, mikä puolestaan voi vaikuttaa myönteisesti sekä oireisiin että mielialaan.

Akupunktio ja IBS – edut

*Tutkimukset viittaavat siihen, että akupunktio voi olla hyödyllinen IBS-potilaille monin tavoin.

Edellä mainittujen kaltaisten akupunktio- ja IBS-hoitojen yhdistämisen etuja ovat:

• Kivunlievityksen tarjoaminen (Pomeranz 1987)
• Ruoansulatuskanavan liikkuvuuden säätely (Yin 2010, Chen 2008)
• Suolen aistikynnyksen nostaminen. On tunnistettu useita mahdollisia mekanismeja, joihin liittyy selkäydinhermoja, NMDA-reseptoreita ja erilaisia välittäjäaineita (Xu 2009, Ma 2009, Tian 2008, Tian 2006, Xing 2004). Alentunut suolen kipukynnys ja tunkeutuminen ovat molemmat IBS: n tunnusmerkkejä.
• Parasympaattisen sävyn lisääntyminen (Schneider 2007b). Stressi aktivoi sympaattista hermostoa. Tämä voi aiheuttaa vatsavaivoja stimuloimalla paksusuolen kouristuksia. IBS-potilailla paksusuoli voi joskus olla yliherkkä pienimmällekin stressille tai konflikteille. Akupunktio aktivoi parasympaattista hermostoa, joka puolestaan käynnistää ”lepo- ja sulatusreaktion” tai rentoutumisreaktion.
• Masennuksen ja ahdistuksen vähentäminen (Samuels 2008). IBS-oireiden aiheuttama ahdistus voi johtaa ikäviin ahdistus-kipu-ahdistus-sykleihin, kun taas tilan kiusallinen luonne voi aiheuttaa masennuksen tunteita. Serotoniinin ja endorfiinin tuotantoa lisäävä akupunktio voi muuttaa aivojen mielialakemiaa (Han 2004), mikä auttaa torjumaan näitä haitallisia mielialatiloja.

Akupunktio ja IBS – todellisuus

Todisteet viittaavat johdonmukaisesti siihen, että akupunktio parantaa yleistä hyvinvointia ja IBS-oireita (Lu 2000, Xing 2004, Schneider 2007b, Trujillo 2008, Reynolds 2008, Anastasi 2009). On kuitenkin esitetty väitteitä siitä, kuinka suuri osa tästä vaikutuksesta liittyy itse asiassa lumelääkkeeseen (Forbes 2005, Lim 2006, Schneider 2007a, Lembo 2009). Tähän mennessä akupunktioon ei ole ollut tyydyttävää lumelääkettä, mikä tarkoittaa, että tämä on edelleen oletettava. Edellä mainituille akupunktion vaikutuksille on epäilemättä vakuuttavia fysiologisia selityksiä, ja sillä on kyky edistää mekanismeja, joita ei ole havaittu lumehoidoilla (Schneider 2007b).

Akupunktio ja IBS – yhteenveto

IBS: n kanssa eläminen voi olla hyvin elämän laatua heikentävää ja ahdistavaa. Vaikka akupunktio ei ehkä toimi kaikille, sillä on varmasti potentiaalia helpottaa ainakin joitain tämän usein kroonisen sairauden oireita. Tämä tarkoittaa tietysti sitä, että kannattaa yrittää yhdistää akupunktio mukaan muihin hyväksi todettuihin IBS-hoitoihin..

*British Acupuncture Council