Moni säännöllisesti käytettävä lääkitys johtaa ummetukseen

Oletko ikinä ajatellut, että moni lääke voi johtaa sivuvaikutuksena vatsan toiminnan hidastumiseen ja edelleen ummetukseen. Ummetukseen ennaltaehkäisevästi vaikuttava hoito on suositeltavaa aloittaa kun tiedät aloittavasi ummetukseen johtavan lääkkeen käytön. Ummetus on tyypillinen sivuoire useille paljon käytetyille lääkkeille, kuten voimakkaat kipulääkkeet (opioidit), kolesteroli-, nesteenpoisto-, sydän- sekä masennuslääkkeet. Reseptilääkityksen määrännyt lääkäri ja edelleen apteekkiammattilainen saattaa helposti unohtaa mainita lääkkeen johtavan ummetukseen ja neuvoa ummetuksen ennaltaehkäisyn potilaalle. Pelkillä elämäntapamuutoksilla voidaan harvoin estää lääkkeen aiheuttama ummetus.

Mitä lääkkeeksi ummetukseen?

Kovaan vatsaan on lääkkeiden käytön lisäksi monta muutakin, hyvin yksilöllistä syytä. Ummetus on yleinen vaiva, sillä ummetuksesta kärsii peräti viidennes suomalaisista jossain elämän vaiheessa.

Elämäntavat ja -tilanteet vaikuttavat suolen toimintaan ratkaisevasti. Vähäinen kuidunsaanti, niukka juominen ja vähäinen liikunta ovat tyypillisiä ummetuksen aiheuttajia. Matkustaminen tai vieraassa ympäristössä WC:ssä asioiminen saa monien vatsan helposti kovaksi. Väestössä todella yleinen toiminnallinen vatsavaiva, ärtyvä suoli -oireyhtymä eli IBS, aiheuttaa monilla ummetusta tai ummetuksen ja löysän vatsan vaihtelua. Suolen toiminnan hidastumisen syitä ovat myös monet sairaudet.

Lääke ummetukseen on veden tuominen kuivuneeseen suolen sisältöön

Järkevä lääke ummetukseen on ummetuksen aiheuttajien tunnistaminen ja ennaltaehkäisevä hoito.

Ummetus on elämänlaatua heikentävä vaiva, jolta jokainen haluaa varmasti välttyä. Ummetuksessa suolen sisältö on liian kuiva ja yksinkertaisin lääke ummetukseen on tämän kuivumisen estäminen. Ummetuksen ennaltaehkäisy jää kuitenkin usein tekemättä, jolloin joudutaan hoitamaan jo ummetukseksi kehittynyttä tilannetta kun oireet ovat alkaneet. Tällöin tehokas lääke ummetukseen on veden tuominen kuivuneeseen suolen sisältöön, jolloin kova ulostemassa pehmenee ja pääsee taas luonnollisesti etenemään suolistossa.