i say: VAGINAL DRYNESS testiryhmän tulokset

Hyvävointi.fi toteutti 2016 kuluttajatuotetestin i say: VAGINAL DRYNESS -intiimigeelille. Testaajille lähetettiin tuotepaketti ja annettiin 2 viikkoa aikaa tuotetestaukseen, jonka jälkeen heidän tuli palauttaa täytetty kyselylomake. Lomakkeella oli kysymykset tuotteen koostumuksen miellyttävyydestä, annostelun helppoudesta, saadusta hyödystä testaajalle, suosittelisiko tuotetta muille ja myös vapaa kenttä omia kommentteja varten. Lomakkeita palautui 223 kpl.

Testi tuotti seuraavanlaiset tulokset:

98,2 % piti i say: VAGINAL DRYNESS –intiimigeelin koostumusta miellyttävänä.

98, 2 % koki i say: VAGINAL DRYNESS –intiimigeelin annostelun helpoksi.

93,3 % koki saavansa i say: VAGINAL DRYNESS –intiimigeelistä hyötyä.

Lisäksi saimme valtavan määrän positiivista palautetta ja kommentteja tuotteesta.

Kiitos kaikille testiryhmään osallistuneille!