Mistä apua raskauspahoinvointiin?

Suomessa syntyy vuosittain n. 60 000 lasta. Tutkimusten mukaan jopa 80 % äideistä kärsii alkuraskauden aikaisesta pahoinvoinnista. Tehokkain lääkkeetön raskauspahoinvoinnin hoitomenetelmä useiden kliinisten tutkimusten mukaan on ranteiden akupisteitä stimuloiva hoito. Suurimmalla osalla raskauspahoinvoinnin oireet helpottuvat raskausviikon 14 jälkeen, mutta osalla raskauspahoinvointi jatkuu koko raskauden ajan.

Suurin osa raskauspahoinvoinnista kärsivistä pyrkii välttämään raskauspahoinvoinnin lääkehoitoa sivuvaikutusten pelossa. Raskauspahoinvointia onkin pyritty hoitamaan perinteisin kotikonstein mm. syömällä aamupala ennen sängystä nousemista ja rytmittämällä ateriat pieniksi paloiksi tasaisesti pitkin päivää. Lopulta suuri osa pahoinvoinnista kärsivistä kuitenkin turvautuu raskauspahoinvoinnin lääkehoitoon.

Lääkkeetön raskaudenaikaisen pahoinvoinnin hoito – turvallista ja tehokasta

Raskauspahoinvoinnin perinteisen hoidon ongelmana on ollut heikko teho. Tehokkain lääkkeetön raskauspahoinvoinnin hoitomenetelmä useiden kliinisten tutkimusten mukaan on ranteiden akupisteitä stimuloiva hoito. Tämä, Kiinasta lähtöisin oleva, hoitomuoto on ollut vuosisatoja käytössä. Tässä hoidossa ei käytetä neuloja, vaste saadaan lisäämällä painetta ranteiden akupisteisiin. Viime vuosina hoitomuoto on saavuttanut suosiota Euroopassa ja nyt raskauspahoinvointirannekkeet ovat saatavilla kaikista suomalaisista apteekeista.

Raskauspahoinvointi ja Nei-Kuan akupisteiden stimulaatio

Pahoinvointirannekkeet lisäävät painetta P6 (Nei-Kuan) akupisteeseen molemmissa ranteissa. Nämä akupisteet ovat helposti löydettävissä. Rannekkaita voidaan käyttää koko ajan tai tarvittaessa ehkäisemään raskauspahoinvoinnin oireita. Pahoinvointirannekkeet ovat napakat, jotta paine vaikuttaa akupisteisiin. Vaste syntyy muutamien minuuttien aikana ja säilyy raskauspahoinvointirannekkeita käytettäessä.

Ensimmäinen kliininen tutkimus, jossa osoitettiin, että akupisteitä stimuloimalla voidaan hoitaa tehokkaasti aamupahoinvoinnista kärsiviä, julkaistiin Isossa-Britanniassa vuonna 1988. Tässä tutkimuksessa professori John Dundee työryhmineen Queen’sin yliopistosta Belfastista osoitti että pahoinvointirannekkeet toimivat tehokkaasti raskauspahoinvoinnin hoidossa. Tutkimus julkaistiin The Journal of the Royal Society of Medicine -lehdessä. Viimeisimpien tutkimustulosten mukaan pahoinvointirannekkeiden käytöstä hyötyy selkeästi noin. 70 % raskauspahoinvoinnista kärsivistä naisista. Osalla raskauspahoinvointi helpottaa kokonaan ja osalla raskauspahoinvointi lievenee. Raskauspahoinvoinnin lääkkeettömistä hoidoista raskauspahoinvointirannekkeet ovat tutkituin ja yleisesti myös terveydenhuollon ammattilaisten hyväksymä tapa hallita raskauspahoinvointia. SEA-BAND MAMA –raskauspahoinvointirannekkeiden avulla voidaan raskauspahoinvointia voidaan helposti ja luotettavasti hoitaa ilman lääkkeitä.