Elektrolyyttien merkitys ummetuksen hoidossa

Elektrolyytit pitävät huolta neste- ja elektrolyyttitasapainosta ummetuksen hoidon aikana. Erityisesti hauraiden ja iäkkäiden potilaiden ummetuksen hoidossa sekä sydän- ja verisuonitaudeista kärsivien kohdalla elektrolyyttitasapainon säilyminen on tärkeää. Elektrolyytit korvaavat ulostemassaan menetettyjä elektrolyyttejä. Näin elimistön natrium-, kalium- ja nestetasapaino pysyvät ennallaan. Jos elimistön suolojen pitoisuus muuttuu liian väkeväksi tai laimeaksi, seurauksena voi olla aineenvaihdunnan häiriö. Pahimmillaan kaliumvaje ylläpitää ummetusta.

Mitä elektrolyytit ovat?

Elektrolyytit ovat suoloja ja mineraaleja, jotka hoitavat sähköisiä impulsseja kehossa. Yleiset ihmisen elektrolyytit ovat natriumkloridi, kalium, kalsium ja natriumbikarbonaatti 1.

Mitkä ovat elektrolyyttien tehtävät?

Elektrolyytit suorittavat useita toimintoja kehossa, mukaan lukien 2:

  • Nestetasapainon hallinta elimistössä
  • Toimintapotentiaalien johtaminen hermosoluissa ja lihaskudoksissa
  • Elimistön nesteiden pH:n säätö
  • Edistää luiden ja hampaiden kovuutta
  • Tärkeä rooli veren hyytymisessä
  • Lihaksen säilyminen
  • Hermoston ja lihaskudoksen jännitys

 

Mitkä ovat elektrolyyttihäiriön mahdolliset seuraukset?

Suurin osa laksatiivisista aineista, riippumatta niiden vaikutusmekanismista, toimivat lisäämällä vettä ulosteeseen. Jos vettä ei toimiteta laksatiivin mukana, keho ottaa sen muualta elimistön varastoilta.

Tämä prosessi ei johda vain veden vaan myös elektrolyyttien menetykseen, erityisesti natriumin. Ionien menettäminen suolesta voi johtaa elektrolyyttien menetykseen, mikä johtaa elektrolyyttitasapainoon ja erilaisiin kliinisiin seurauksiin, kuten sydänhäiriöihin ja kognitiivisiin häiriöihin 3.

Makrogoli ja elektrolyytit

Macrogol 3350:lla on hyvä vedensitomiskyky ja se kuljettaa nestettä suolen kuivaan ulostemassaan. Ummetuksessa suolistossa kulkevasta ulostemassasta on imeytynyt liikaa vettä takaisin elimistöön, jolloin uloste on kovaa ja kuivaa ja ulostaminen on vaikeaa.  On tärkeää seurata elektrolyyttitasoja potilailla, jotka ottavat suuria annoksia osmoottisesti vaikuttavia ummetuslääkkeitä.

Lähteet: 1. Electrolytes. (n.d.) Gale Encyclopedia of Medicine. (2008). Retrieved August 11 2016 from http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Electrolytes. 2. Tortora G.J & Derrickson B.  Principles of Anatomy and Physiology.  13th edition.  Volume 2.  2011.  3. Böhmer F, Füsgen I, Gruss H.J et al.  Consensus result ?Importance of electrolytes for laxative thereapy´ [English Translation].  Euro J Ger.  2005;7(2):140-142.