Tupakoinnin lopettaminen

Tupakoinnin lopettaminen on mahdollista kaikille tupakoijille. Se vaatii motivaatiota ja halua savuttomuuteen, mutta aina pelkkä tahdonvoima ei riitä lopulliseen tupakoinnin lopettamiseen. Tupakoinnin lopettaja tarvitsee tukea myös lähipiiristään, jotta alkuvaiheessa ei repsahdeta uudelleen. Tupakoinnin lopettaminen on oman terveyden kannalta parhaimpia päätöksiä jonka voi tehdä. Jos tupakoinnin lopettaminen tuntuu haastavalta, ei kannata lannistua. Lopettamisen onnistumiseen tarvitaan keskimäärin 3-4 yritystä!

Tupakoinnin lopettamisen hyödyt

Tupakoinnin lopettamiseen liittyy monia hyötyjä. Suurimmat hyödyt ovat tietysti tupakoinnin lopettajan oma terveydentilan paraneminen ja eliniän kasvu. Jo muutaman päivän tupakoimattomuuden jälkeen voi huomata hengityksen helpottuneen ja hapensaannin parantuneen.

Ei myöskään tule väheksyä tupakoinnin lopettamisen hyötyjä tupakoimattomalle lähipiirille mahdollisen passiivisen tupakoinnin loputtua. Yhteiskunta on nykyään myös hyvin voimakkaasti tupakoinnin lopettamisen puolella ja tämän takia julkista tupakointia on voimakkaasti viime vuosina rajoitettu.

Tupakoinnin lopettamisen haasteet ja ongelmat

Tupakoinnin lopettamiseen liittyy monia haasteita. Nikotiiniriippuvuus haastaa tupakoinnin lopettajaa fyysisesti. Tupakoinnin lopettamista haastaa nikotiiniriippuvuuden lisäksi erilaiset opitut tavat ja sosiaaliset tilanteet, joihin tupakointi on totuttu liittämään. Näistä tavoista on myös opittava eroon ja se ottaa aikaa.

Ongelmia tupakoinnin lopettamisessa aiheuttavat erilaiset vieroitusoireet, joita kokee noin 75 % tupakoinnin lopettajista, yleensä ensimmäisen viikon aikana. Oireet voivat olla fyysisiä, psykologisia, sosiaalisia tai käyttäytymiseen liittyviä. Yleisimmät vieroitusoireet ovat:

·         kärsimättömyys ja ärtyisyys

·         levottomuus ja keskittymisvaikeudet

·         univaikeudet

·         päänsärky sekä

·         lisääntynyt ruokahalu ja makeanhimo.

Vieroitusoireet menevät ohi, joten niiden ilmaantumisesta ei kannata olla huolissaan. On hyvä huomioida, että esimerkiksi kahvin juonti saattaa voimistaa oireita, koska kofeiini poistuu elimistöstä hitaammin tupakoinnin lopettamisen jälkeen.

Valmistautuminen tupakoinnin lopettamiseen

Tupakoinnin lopettamiseen on hyvä valmistautua miettimällä omat motivaatiotekijät miksi haluaa lopettaa. Löytämällä itselleen perusteet tupakoinnin lopettamiseen ollaan jo paljon lähempänä onnistunutta tupakoinnin lopettamista. Lopettaminen ei onnistu mikäli lopetuksen hyötyjä ei pysty itselleen perustelemaan. Tärkeää on tiedostaa myös tupakoinnin lopettamiseen liittyvät haasteet vieroitusoireista totuttujen tapojen ja sosiaalisien tilanteiden muuttumiseen.

Tupakoinnin lopettamisen keinoja

Tupakoinnin lopettamiseen on monia keinoja. Osa pystyy lopettamaan riittävän voimakkaalla tahdonvoimallaan, mutta useimmat tupakoinnin lopettajat onnistuvat lopullisesti vasta käyttämällä jotain tukea tupakoinnin lopettamiseen. Tupakoinnin lopettamisen aiheuttamia vieroitusoireita pystytään hoitamaan lääkkeillä. Lääkäri voi määrätä reseptilääkkeen, jos tarve on suuri. Yleisin vaihtoehto on kuitenkin nikotiinikorvaushoito. Tai tupakoinnin lopetusohjelma .

Uutena keinona ovat myös Smooff filtterit tupakoinnin lopettamiseen, joiden avulla 28 päivän ohjelmalla vähennetään asteittain nikotiiniriippuvuutta.  Smooff filttereiden avulla vähennetään nikotiiniriippuvuutta samalla kun poltetaan tupakkaa.

Lähteet:
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00337
http://www.stumppi.fi
http://www.smooff.fi