Lemmikkieläimen kanssa eläminen tuo yllättäviäkin hyötyjä omistajalleen

Lemmikkien omistajat ovat varmasti olleet pitkään sitä mieltä, että heidän kanssaeläjistään on paljon hyötyä. Osa on kenties ottanut lemmikin tiettyä tarkoitusta varten; esimerkiksi opaskoiraksi tai metsästyskoiraksi. Mutta ajan myötä omistaja on saattanut huomata muitakin positiivisia vaikutuksia, jotka ovat saapuneet elämään uuden eläinystävän myötä.

Lemmikkien pitäminen on myös Suomessa erittäin yleistä, arvioiden mukaan pelkästään kissoja on lemmikkeinä yli 2 miljoonaa ja koiria yli 500 000 [1]. Myös kanit, marsut, hamsterit, gerbiilit, rotat ja hiiret ovat kohtalaisen suosittuja lemmikkeinä. Eksoottisemmat lemmikit ovat harvinaisempia ja niiden hoidossa vastuukin kasvaa entisestään, jotta elinolosuhteet ja hoito on eläimen tarpeiden mukaista. Tutkimukset lemmikkien terveysvaikutuksista on tehty pääsääntöisesti kissojen ja koirien omistajien keskuudessa, joten tämä teksti keskittyy pohtimaan asioita näiden yleisimpien lemmikkien suhteen.

Lemmikki otetaan yleisimmin seuralaiseksi

Kissa ja koira ovat erinomaisia valintoja, sillä ne ovat molemmat sosiaalisia ja kiintyvät omistajaansa helposti. Siksi onkin luonnollista, että myös tutkimusten mukaan lemmikit vähentävät yksinäisyyttä ja antavat naurun- ja ilonaiheita, vaikka ihminen asuisikin yksin. Ja esimerkiksi koiraa ulkoiluttaessa toisen koiranomistajan kanssa on helpompaa ottaa sosiaalista kontaktia kun ilmeinen yhteinen keskustelunaihe on mukana. Lisäksi myös perheen sisällä lemmikit tuntuvat olevan perheenjäseniä yhdistävä ja lähentävä tekijä. [2, 3, 4] Koiran omistajille päivittäinen liikunta koiraa ulkoiluttaessa tuo hyötyä, keskimäärin koiranomistajat liikkuvat ilman koiraa eläviä enemmän ja tämän myötä heidän kuntonsa on keskimääräistä parempi [2, 4].

Lemmikeillä on todettu olevan vaikutuksia omistajansa fyysiseen terveyteen runsaasti

Etenkin sydän- ja verisuonitautien riski tuntuisi olevan lemmikinomistajilla pienempi. Tutkimuksissa on havaittu kolesteroliarvojen ja verenpaineen alentumista ja stressin vähenemistä ja nämä yhdessä pienentävät riskiä tuntuvasti. Lisäksi sydänkohtauksen saaneella potilaalla on havaittu paremmat toipumistulokset, mikäli hänellä on lemmikki. Tutkimukset antavat myös vahvaa viitettä siihen, että mikäli perheessä on varhaislapsuudessa ollut lemmikkejä, kehittyy myöhemmällä iällä vähemmän todennäköisesti allergisia sairauksia, heinänuhaa ja ihottumaa.[2, 3, 4] Pienemmät terveyshaitat, kuten nuha ja päänsärky ovat nekin havaittu tutkimuksessa vähäisemmiksi lemmikinomistajilla kuin ilman lemmikkiä elävillä [3].

Lemmikkien vaikutusta mielenterveyteen ei myöskään tule vähätellä. Lemmikinomistajat saavat karvaiselta ystävältään jatkuvasti positiivista vahvistusta itsetunnolleen ja kokevat pätevyyden ja kelpaavuuden tunteita. Eläimet vievät ajatuksia pois negatiivisista asioista. Lemmikin antama huomio on ehdotonta rakkautta ja hyväksyntää, ja se luonnollisesti tuntuu ja näkyy positiivisesti lemmikinomistajissa. [3]

Tutkijat eivät ole onnistuneet määrittelemään tarkasti, mistä nämä kaikki lemmikistä saatavat terveyshyödyt johtuvat. On arveltu, että lemmikkien tapa olla läsnä, kyky kuunnella ja vastaanottaa ihmisen viestejä ilman arvostelua ja kritiikkiä on tärkeässä roolissa. Saamme siis eläimeltä jotakin, mihin ihmistenvälisessä kanssakäymisessä harvoin ylletään. Lemmikin kiintymys omistajaansa on varauksetonta ja koemme tulevamme hyväksytyksi sellaisena kuin olemme, kun eläin ottaa meihin tiiviin katsekontaktin ja vastaanottaa hellät silittelyt ja rapsutukset. Tutkimusten mukaan katsekontakti herättää voimakkaita tuntemuksia ja arvellaankin, että erityisesti näistä katseiden välityksellä syntyvistä viesteistä ihminen saa lemmikiltään jatkuvaa palautetta siitä, että on tarpeellinen ja rakastettu. [3]

[1] https://www.sey.fi/ajankohtaista/8-sis%C3%A4lt%C3%B6/167-yleisimmat-lemmikkielaimet

[2] https://www.terve.fi/artikkelit/hyvaa-tekevat-lemmikit

[3] https://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/joko_teilla_on_nelijalkainen_terapeutti

[4] https://www.studio55.fi/hyvinvointi/article/nain-lemmikki-parantaa-terveyttasi/3345228